Innehåll

Bolagsledningens upplysningsplikt gentemot aktieägarna på bolagsstämman behandlas under Frågerätt för aktieägare.