Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Utspädning

Definition

Utspädning är en effekt på aktieinnehav i ett aktiebolag som ger ut nya aktier till nya aktieägare, vilket innebär att tidigare innehav i antal aktier och antal röster har en proportionellt mindre andel av det totala antalet aktier i bolaget.

Utspädningseffekten innebär att aktieägare kan få se sitt procentuella aktieinnehav minska när ett bolag genomför emissioner av aktier, konvertibler och teckningsoptioner. Det finns därför ett skydd i den särskilda Företrädesrätt för aktieägare som är grundregeln vid emissioner i aktiebolag. Företrädesrätten kan dock åsidosättas genom beslut med kvalificerad majoritet för att ge företrädesrätt till värdepapper för andra än tidigare aktieägare, så kallad Riktad emission.