Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

VD-instruktion

Definition

VD-instruktion är en arbetsinstruktion för verkställande direktör som är fastställd av styrelsen, i vilken bland annat arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören bestäms. Aktiebolagslagens namn på VD-instruktionen är ”Instruktion om arbetsfördelning mellan bolagsorganen”.

Det finns tre typer av skriftliga arbetsinstruktioner som styrelsen måste fastställa: Arbetsordning för styrelsen, VD-instruktion och Instruktion om finansiell rapportering.

VD-instruktion krävs inte längre i privata aktiebolag. Däremot ska publika aktiebolag styrelsen i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan å ena sidan styrelsen och å andra sidan verkställande direktören och Styrelseutskott.

I börsbolag och andra bolag som tillämpar svensk kod för bolagsstyrning ska styrelsen minst en gång per år pröva VD-instruktionens aktualitet och relevans. I vanliga fall behöver dokumentet inte justeras nämnvärt, men möjligheten finns för varje ny styrelse och styrelseledamot att forma reglerna för sitt arbete. Den årliga översynen är dock viktig för att det ska vara ett aktuellt dokument som varje styrelseledamot känner till.

En VD-instruktion kan till exempel innehålla instruktioner rörande den verkställande direktörens generella ansvar och befogenhet samt arbetsuppgifter. Instruktionen bör även precisera de praktiska gränserna mellan styrelsens uppgifter och verkställande direktörens uppgifter, till exempel instruktioner om vilka åtgärder som kräver styrelsens godkännande i förväg och verkställande direktörens rapportering till styrelsen och beredning av styrelseärenden. Instruktionen kan innehålla föreskrifter i vilken mån och på vilket sätt verkställande direktören får delegera hela eller delar av sina uppgifter till övriga ledande befattningshavare. Dessutom kan instruktionen innehålla regler beträffande verkställande direktörens anställnings- och uppdragsförhållanden, till exempel attestering av kostnader och utlägg för den verkställande direktören samt rutiner för intressekonflikter och uppdrag utanför bolaget.

Exempel på VD-instruktionens rubriknivåer (Almi)

1. Generellt

2. Styrelsearbete

3. Attesträtt

4. Rapportering

5. Förpliktelser

6. Arbets- och referensgrupper

7. Informationsgivning

8. Revisorer

Lagar och regler

8 kap. 46 a § aktiebolagslagen (2005:551)

7.1 Svensk kod för bolagsstyrning

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...