Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Votering

Definition

Votering är detsamma som Omröstning.

Det förekommer även uppfattningen att votering är samma sak som Sluten omröstning. Votering är dock detsamma som omröstning, vilken kan vara öppen eller sluten.