Rätt Lön 2021 – Erika Dahlgren

A-contolön

Inom vissa branschområden är det vanligt med rörlig lön, t.ex. provision, bonus eller ackordslön. Den anställde kan ha en viss del fast lön och resten rörlig lön eller så kan hela lönen vara rörlig.

Den rörliga lönen betalas vanligen ut månaden efter den tjänats in (avräkningsperiod). För de som är anställda med rörlig lön kan ersättningen variera från månad till månad. När en anställd har rörlig lön är det därför vanligt att man betalar ut ett a conto-belopp varje månad för att lönen inte ska variera så kraftigt mellan månaderna. Efter t.ex. ett kvartal gör man en avräkning för att fastställa hur mycket rörlig lön den anställde faktiskt har tjänat in. Om a conto-utbetalningen har varit för hög får den anställde betala tillbaka pengar och har utbetalningen varit för låg kommer det överskjutande att utbetalas.

Lag

Det är viktigt att löneavdrag görs vid första lönetillfället efter avräkningen. Väntar man med avdraget för lång tid kan regler om tvungen kvittning i lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt bli tillämpliga.

Ibland har man i anställningsavtalet kommit överens om en garantilön, d.v.s. den anställde är garanterad en viss lön varje månad. I de här fallen gör man också en avräkning månadsvis eller efter exempelvis ett kvartal. Har den anställde då tjänat in rörlig lön som överstiger garantilönen ska den betalas ut. Om den rörliga lönen däremot har understigit garantilönen ska ingen återbetalning göras eftersom att garantilönen ju är en garanterad lägstanivå.

Beskattning

För den anställde

Rörlig lön, a conto-lön, garantilön m.m. är kontant bruttolön och är därmed underlag för beräkning av preliminärskatt enligt tabell. Om det vid avräkning visar sig att arbetsgivaren ska betala ut ytterligare rörlig lön som intjänats, ska detta beskattas som ett engångsbelopp.

För arbetsgivaren

Rörlig lön, a conto-lön, garantilön m.m. utgör underlag för beräkning av arbetsgivaravgifter. Beloppen redovisas på arbetsgivardeklarationen på individnivå som kontant bruttolön.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...