Rätt Lön 2021 – Erika Dahlgren

A-kassa

 

Arbetslöshetskassan är en omställningsförsäkring som träder in och betalar ersättning under ett antal dagar när någon blir arbetslös. Under den tid en anställd arbetar och uppbär lön betalas avgifter in till A-kassan. En anställd som är medlem i en fackförening betalar en avgift till fackförbundet som inkluderar A-kasseavgift. Inom vissa fackförbund är det vanligt att man vill att arbetsgivaren ska göra fackföreningsavdraget direkt från den anställdes nettolön. Medlemmar i andra fackförbund betalar in sin fackföreningsavgift själva.

Anslutning till fackförening är givetvis frivillig. En anställd som inte vill vara medlem i en fackförening, kan ansluta sig enbart till A-kassan. Avgiften blir då lägre men inbetalningengörs fortfarande till det fackförbund vars A-kassa man tillhör. Det finns också en allmän A-kassa som inte är ansluten till något fackförbund, den s.k. Alfa-kassan.

Arbetsgivarintyg

När en anställd slutar sin anställning har han rätt att få ett arbetsgivarintyg som anger hur många timmar han arbetat under den senaste tolvmånadersperioden. Om den anställde inte får något nytt arbete och blir arbetslös, ska han eller hon lämna arbetsgivarintyget till sin A-kassa som sedan räknar ut vilken A-kasseersättning den anställde kan få.

För att underlätta ifyllandet av arbetsgivarintyget har Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, skapat en portalwww.arbetsgivarintyg.nudär det finns information om hur arbetsgivarintyget ska fyllas i.

Lag

För att få arbetslöshetsersättning måste vissa grundvillkor uppfyllas. Dessa villkor finns i lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Rätt till ersättning vid arbetslöshet kan den få som:

 1. är arbetsför och oförhindrad att åta sig arbete för en arbetsgivares räkning minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan,

 2. är anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen, och

 3. även i övrigt står till arbetsmarknadens förfogande.

Den som avvisar en hänvisning till jobbgarantin för ungdom har inte rätt till ersättning vid fortsatt arbetslöshet. A-kasseersättning betalas ut under högst 300 dagar, karenstiden är sex dagar. Om den anställde säger upp sig på egen begäran är karenstiden 45 dagar. Föräldrar med barn under 18 år kan få ersättning i 450 dagar.

Under de första 100 dagarna är ersättningen 80 procent av förlorad inkomst, högst 910 kronor per dag. Efter 100 dagar sänks ersättningen från 80 till 70 procent av inkomsten. Dock högst 760 kronor per dag.

För att få en ny ersättningsperiod om 300 dagar måste ett nytt arbetsvillkor uppfyllas. När ersättningsperioden är slut övergår den arbetslöse i en jobb- och utvecklingsgaranti med 65 procent ersättning. I vissa fall kan ytterligare en ersättningsperiod med 65 procent ersättning utgå under en övergångsperiod.

Ersättningen från arbetslöshetsförsäkringen baseras på de senaste 12 månadernas inkomster.

Från den 15 maj 2017 gäller nya regler för A-kasseersättning för deltidsarbetslösa. De nya reglerna innebär att den som arbetar deltid har rätt till arbetslöshetsersättning under 60 veckor jämsides med deltidarbetet.

Jobb- och utvecklingsgarantin

Från och med februari 2016 är jobb- och utvecklingsgarantin förändrad. I korthet innebär förändringarna bland annat att:

 • Fasindelningen upphör.

 • Sysselsättningsplatserna avvecklas successivt.

 • Samtliga insatser görs tillgängliga även för de som deltagit länge.

 • Möjlighet till yrkesinriktade kurser på folkhögskola upp till 24 månader. Utbildningen ska vara inom sådana områden där det saknas arbetskraft.

 • Möjlighet till deltidsstudier under längst sex månader vid sidan av deltagande inom jobb- och utvecklingsgarantin. Deltidsstudierna kan innebära studier vid Komvux, universitet och högskola, yrkeshögskola eller folkhögskola.

 • Studier i svenska för invandrare, SFI, kan pågå i tolv månader i stället som tidigare högst sex månader.

Beskattning

Ersättning från A-kassan är skattepliktig ersättning. Respektive A-kassa gör preliminärskatteavdrag vid utbetalning av ersättningen.

Kommentar

För att underlätta arbetet är det bra att ha som rutin att skriva ut arbetsgivarintyg så fort en anställd slutar sin anställning. I synnerhet om anställningen endast omfattat en begränsad tid.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...