Innehåll

Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Aktier

Om en anställd på grund av sin anställning erbjuds att i framtiden förvärva aktier i det företag som han är anställd i, kallas detta en personaloption. Bestämmelser om beskattning av en personaloption finns i inkomstskattelag (1999:1229).

Läs mer om aktier i Rätt Bolagsrätt och beskattning i Rätt Skatt.