Innehåll

Rätt Lön 2020 – Erika Dahlgren

Allmän pension

 

pension_02

För den som är född 1954 eller senare så består den allmänna, statliga, pensionen av inkomstpension och premiepension. Om man är född 1938-1953 så kan även tilläggspension ingå och för den som är född 1937 eller tidigare består den allmänna pensionen av tilläggspension och eventuellt även garantipension.

Totalt 18,5 % av den pensionsgrundande inkomsten och andra skattepliktiga ersättningar avsätts varje år till den allmänna pensionen. Till inkomstpensionen avsätts varje år 16 %. Resterande 2,5 % avsätts till premiepension och de pengarna kan man välja att placera i olika fonder. Om man inte gör något aktivt val ligger pengarna kvar i den förvalda statliga fondportföljen AP7 Såfa.

Garantipension betalas ut som ett slags grundskydd till den som inte har haft någon eller väldigt liten arbetsinkomst. För att ha rätt till garantipension måste man ha varit bosatt i Sverige i minst tre år. För att få full garantipension ska man ha bott i Sverige i minst 40 år från det att man fyllde 16 år till och med att man fyller 64 år. Om man har bott kortare tid så minskar garantipensionen med 1/40-del för varje år.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%