Innehåll

Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Anbudshandling

Lag

I skatteförfarandelag (2011:1244) definieras två skatteformer A-skatt och F-skatt. Skatteformen avgör om utbetalaren ska göra skatteavdrag på ersättning för utfört arbete eller inte.

Se även

F-skatt