Innehåll

Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Anställningens upphörande

När en anställd slutar sin anställning ska slutlön betalas ut senast månaden efter det att anställningen har upphört.