Innehåll

Inkomstdeklarationen ska lämnas till Skatteverket senast vid midnatt den första vardagen i maj. Om du inte lämnar in deklarationen i tid kan du få en förseningsavgift på 1250 kronor. Om du dröjer mer än 3 månader med att lämna in deklarationen tillkommer ytterligare en förseningsavgift på 1250 kronor och om du dröjer fem månader eller mer tillkommer ännu en avgift på 1250 kronor. Om någon inte har möjlighet att lämna inkomstdeklarationen i tid, kan man under vissa förutsättningar söka anstånd hos Skatteverket.

Lag

I skatteförfarandelagen (2011:1244) finns bestämmelser om hur ansökan om anstånd ska gå till.

Anstånd för maximalt två veckor kan man ansöka om på Mina sidor, www.skatteverket.se/minasidor, men om du inte har möjlighet att ansöka digitalt eller om du behöver anstånd för en längre tid ska blanketten ”Anståndsansökan att lämna inkomstdeklaration m.m.” (SKV 2600) fyllas i och skickas in till det skattekontor, som finns förtryckt på deklarationsblanketten. Blanketten kan laddas ner från Skatteverkets hemsida,www.skatteverket.se. Ansökan bör skickas in minst 10 dagar före den dag då inkomstdeklarationen ska lämnas. Man kan också höra av sig till skattekontoret på annat sätt.

Det måste finnas ett godtagbart skäl för att få anstånd. Utlandsvistelse under längre tid eller arbete på annan ort kan vara godtagbara skäl. Däremot är en kortare semesterresa utomlands inte ett godtagbart skäl.

Kommentar

Egen sjukdom, eller att den som ska hjälpa till med deklarationen blir sjuk, är alltid giltiga skäl. Ansökan om anstånd behövs inte. Deklarationen ska dock lämnas till Skatteverket så snart möjlighet finns. Man måste också vara beredd att kunna styrka sjukdomen, t.ex. med läkarintyg.

Se även

läkarintyg