Rätt Lön 2021 – Erika Dahlgren

Arbetsgivardeklaration

 

I skatteförfarandelagen (2011:1244) som infördes 2012 ändrades en del definitioner och begrepp. Begreppet skattedeklaration behölls som samlingsbegrepp samtidigt som två nya begrepp infördes: arbetsgivardeklaration och mervärdesskattedeklaration.

Den som är avgiftsskyldig för arbetsgivaravgifter ska månatligen redovisa dessa samt avdragen skatt i en arbetsgivardeklaration. Beloppen redovisas som totalsummor per betalningsmottagare för den aktuella redovisningsperioden.

Skatteverket har även en deklarationstjänst på sin hemsida för de arbetsgivare som önskar lämna arbetsgivardeklarationen digitalt. För att kunna göra detta krävs e-legitimation eller mobilt BankID. I deklarationstjänsten finns möjlighet att ladda upp en fil som kan skapas i de flesta löneprogram, alternativt matar man in de aktuella beloppen för hand.

Nästan alla arbetsgivare kan lämna arbetsgivardeklarationen via internet och på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se finns tydliga instruktioner hur man kan registrera sitt företag för att använda deklarationstjänsten.

Inlämningsdatum och förseningsavgifter

Arbetsgivaravgifter och avdragen skatt redovisas månaden efter löneutbetalningen och sista dag för inlämning av deklarationen framgår av blanketten och i den digitala deklarationstjänsten.

Förfallodatum för inlämning av arbetsgivardeklarationen beror på företagets omsättning. För företag som har under 40 miljoner kronor i omsättning ska arbetsgivardeklarationen vara Skatteverket tillhanda senast den 12:e i månaden efter det att lönen betalats ut, d.v.s. arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för april månad ska redovisas senast den 12 maj. Undantag görs i januari och augusti då deklarationsdagen är den 17:e. Företag med över 40 miljoner kronor i omsättning har deklarationsdag den 26:e i månaden. Också i detta fall redovisas lön som utbetalats månaden före, d.v.s. den 26 februari ska företaget deklarera lönen som betalades ut i januari.

Dessa datum ska arbetsgivardeklarationen vara Skatteverket tillhanda, vilket betyder att arbetsgivardeklarationen måste skickas före detta datum. Det går inte att faxa in arbetsgivardeklarationen på redovisningsdagen, även om man samtidigt skickar den med post. Om man lämnar in deklarationen i den digitala deklarationstjänsten kommer den Skatteverket tillhanda omgående.

Om arbetsgivardeklarationen lämnas in för sent alternativt inte lämnas alls skickar Skatteverket ut ett s.k. förslag till beslut om förseningsavgift vilket man som arbetsgivare har möjlighet att bemöta skriftligen. Därefter fattar Skatteverket beslut om förseningsavgift på 625 kronor. Vid följande tillfällen kan Skatteverket ta ut förseningsavgift om 1 250 kr:

 • företaget har inte följt ett föreläggande om att deklarera,

 • företaget har inte lämnat arbetsgivardeklaration i rätt tid för minst en av de tre närmast föregående redovisningsperioderna.

Arbetsgivardeklarationen måste deklareras varje månad även om både arbetsgivaravgifter och avdragen skatt är noll. Om man i efterhand upptäcker ett fel i en arbetsgivardeklaration, måste arbetsgivaren begära rättning av den aktuella månaden och därefter skicka in en rättad arbetsgivardeklaration. Om arbetsgivaren använder deklarationstjänsten görs rättningen där.

Underlag till arbetsgivardeklaration i löneprogram

På arbetsgivardeklarationen redovisas kontant utbetald bruttolön, avgiftspliktiga förmåner, uträknad arbetsgivaravgift samt avdragen skatt. I de allra flesta löneprogram finns en funktion för att skriva ut ett underlag för ifyllande av arbetsgivardeklarationen. I samband med att man gör förändringar i sitt löneprogram, t.ex. skapar en ny löneart, är det bra att göra en kontroll så att beloppet redovisas på rätt sätt i underlaget för arbetsgivardeklarationen. Det är också bra att regelbundet under året stämma av ackumulatorer för utbetald lön och förmåner med arbetsgivardeklarationen. Om denna avstämning görs regelbundet under året så blir helårsavstämningen i samband med årsskiftet lättare.

Kommentar

Om arbetsgivardeklarationen lämnas in på papper ska den undertecknas av behörig firmatecknare och skickas till den adress som finns angiven på arbetsgivardeklarationens baksida. Glöm inte frankera, Skatteverket löser inte ut ofrankerade försändelser. Man kan heller inte skicka med andra handlingar i samma kuvert.

F-skatt ska inte deklareras på arbetsgivardeklarationen eftersom att den är preliminärt uträknad av Skatteverket och uppgift om F-skattens storlek redan finns hos Skatteverket.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...