Innehåll

Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Arbetsgivares rehabiliteringsansvar

Den 1 juli 2018 trädde nya regler gällande arbetsgivares rehabiliteringsansvar i kraft. Reglerna innebär i korthet att arbetsgivaren är skyldig att tillsammans med den anställde ta fram en plan för återgång i arbetet senast då den anställde varit frånvarande på grund av sjukdom i 30 dagar och frånvaron kan antas på gå mer än 60 dagar. I planen bör arbetsgivarens anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder framgå.

Arbetsgivaren kan ansöka om så kallat arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för planering, genomförande och uppföljning av anpassningar och åtgärder.