Innehåll

Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Arbetsrättsliga tvister

Arbetsdomstolen är en specialdomstol som ska pröva arbetsrättsliga tvister. En arbetsrättslig tvist är en tvist som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.