Innehåll

Rätt Lön 2021 – Erika Dahlgren

Arbetsredskap

En arbetsgivare kan tillhandahålla arbetsredskap i form av både tjänster och varor. Om den anställde kan använda arbetsredskapet privat är det i de flesta fall en skattefri förmån under förutsättning vissa förutsättningar är uppfyllda:

  • Varan eller tjänsten är av väsentlig betydelse för arbetets utförande. Arbetsredskapet ska alltså vara viktigt för arbetets utförande. Däremot behöver det inte vara absolut nödvändigt.

  • Förmånen, d.v.s. det privata användandet av arbetsredskapet, ska ha ett begränsat värde för den anställde. Detta har inget att göra med värdet på själva redskapet, utan det är det privata användandet som inte får uppgå till ett större belopp. Skatteverket anger inte någon absolut beloppsgräns.

  • Värdet på det privata användandet ska heller inte utan svårighet kunna särskiljas från nyttan i anställningen.

Exempel på arbetsredskap som kan vara skattefria är t.ex. betalkort, elektronisk utrustning och abonnemang med fast avgift (dator, mobiltelefon, surfplatta, sms och mms, surf eller datatrafik), tidningar och facklitteratur eller utbildning för tjänsten.

Om kriterierna ovan inte är uppfyllda så blir det istället fråga om en skattepliktig förmån. Förmånen värderas då till marknadsvärdet, d.v.s. det belopp som den anställde skulle fått betala om hen köpt motsvarande vara eller tjänst privat. Förmånsvärdet ligger då till grund för arbetsgivarens beräkning av sociala avgifter och som underlag till beräkning av preliminärskatt för den anställde.

Bokföring

Kostnaden för arbetsredskapet debiteras det kostnadskonto som är aktuellt beroende på vilken typ av arbetsredskap som avses.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...