Rätt Lön 2021 – Erika Dahlgren

Arbetsresor

Lag

I inkomstskattelag (1999:1229) finns bestämmelser om arbetsresor, d.v.s. resor till och från arbetet.

Om man använder bilen för resor till och från arbetet kan en anställd göra avdrag för detta i sin inkomstdeklaration om:

 • avståndet är minst fem kilometer

 • man regelmässigt tjänar minst två timmar sammanlagt per dag för fram- och återresan, jämfört med att åka kollektivt.

Om man använt bilen i tjänsten minst 60 dagar under året och kört minst 300 mil i tjänsten kan avdrag göras för de dagar som bilen har använts i tjänsten. Om man använder bilen i tjänsten minst 160 dagar och minst 300 mil i tjänsten får avdrag göras för alla dagar bilen använts för resor till och från arbetet. Avdrag för inkomståret 2021 är för privat bil 18,50 kronor per mil för bensindriven bil, för tjänstebil 9,50 kronor per mil.

Samma regler gäller för motorcykel, men avdraget är då 9,50 kronor per mil inkomståret 2021. Avdrag för arbetsresor får göras för den del av kostnaden som överstiger 11 000 kronor för inkomståret 2021.

Cykel till och från arbetet

Avdrag medges med 250 kronor per år. Om cykel har använts för del av sträckan till och från arbetsplatsen bör avdrag ändå medges för kostnad för cykel, som om den har använts för hela resan.

Trängselskatt

De dagar då resorna till och från arbetet kan betraktas som arbetsresor får också avdrag för trängselskatter göras. Eftersom en anställd använder bilen för såväl arbetsresor som privatresor kan det uppkomma problem när man ska bedöma trängselskatten som privat eller i tjänsten. Från den 1 januari 2018 ska inte trängselskatt samt bro-, väg och färjeavgifter ingå i bilförmånsberäkningen.

Trängselskatt som hänför sig till privata resor med förmånsbil, och som ersätts av arbetsgivaren, betraktas som en skattepliktig förmån. Förmånen ska tas upp till beskattning efter två månader.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...