Rätt Lön 2021 – Erika Dahlgren

Arbetsresor

Lag

I inkomstskattelag (1999:1229) finns bestämmelser om arbetsresor, d.v.s. resor till och från arbetet.

Om man använder bilen för resor till och från arbetet kan en anställd göra avdrag för detta i sin inkomstdeklaration om:

  • avståndet är minst fem kilometer

  • man regelmässigt tjänar minst två timmar sammanlagt per dag för fram- och återresan, jämfört med att åka kollektivt.

Om man använt bilen i tjänsten minst 60 dagar under året och kört minst 300 mil i tjänsten kan avdrag göras för de dagar som bilen har använts i tjänsten. Om man använder bilen i tjänsten minst 160 dagar och minst 300 mil i tjänsten får avdrag göras för alla dagar bilen använts för resor till och från arbetet. Avdrag för inkomståret 2021 är för privat bil 18,50 kronor per mil för bensindriven bil, för tjänstebil 9,50 kronor per mil.

Samma regler gäller för motorcykel, men avdraget är då 9,50 kronor per mil inkomståret 2021. Avdrag för arbetsresor får göras för den del av kostnaden som överstiger 11 000 kronor för inkomståret 2021.

Cykel till och från arbetet

Avdrag medges med 250 kronor per år. Om cykel har använts för del av sträckan till och från arbetsplatsen bör avdrag ändå medges för kostnad för cykel, som om den har använts för hela resan.

Trängselskatt

De dagar då resorna till och från arbetet kan betraktas som arbetsresor får också avdrag för trängselskatter göras. Eftersom en anställd använder bilen för såväl arbetsresor som privatresor kan det uppkomma problem när man ska bedöma trängselskatten som privat eller i tjänsten. Från den 1 januari 2018 ska inte trängselskatt samt bro-, väg och färjeavgifter ingå i bilförmånsberäkningen.

Trängselskatt som hänför sig till privata resor med förmånsbil, och som ersätts av arbetsgivaren, betraktas som en skattepliktig förmån. Förmånen ska tas upp till beskattning efter två månader.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...