Innehåll

Rätt Lön 2021 – Erika Dahlgren

Arbetstidsförkortning

Lag

I Sverige har vi sedan 1971 haft 40 timmars arbetsvecka. Detta regleras i arbetstidslag (1982:673).

Avtal

Sedan 1995 har det funnits olika lösningar på arbetstidsförkortningar inom olika avtalsområden. Mellan Almega och SIF (Svenska Industritjänstemannaförbundet numera Unionen) m.fl. avtalsparter slöts ett avtal om arbetstidskonto för tjänstemän 2001.

Syftet med Livsarbetstid-arbetstidskonto är att kunna:

  • förkorta arbetstiden (betald ledighet)

  • förkorta livsarbetstiden (pensionspremie).

Livsarbetstid - arbetstidskonto ska tillämpas enligt följande regler, om man inte lokalt kommer överens om annat:

  • tt individuella arbetstidskonton införs för alla tjänstemän.

  • Att till arbetstidskontot avsätts ett belopp beräknat på lön och ersättningar för ordinarie arbetstid under föregående år.

  • Att avsättningen till arbetstidskonto kan tas ut som betald ledig tid, som pensionspremie eller som kontant ersättning.

  • Att man inte kan spara dagar från ett år till ett annat. Ledighet som inte uttagits under året ersätts med kontant utbetalning.

Inom andra avtalsområden, t.ex. på arbetarsidan har man infört arbetstidsförkortning med t.ex. 12 minuter per vecka.

Kommentar

Naturligtvis har många arbetsgivare förkortat arbetstiden på sina respektive företag. Alla företag tillämpar inte 40-timmarsvecka. Det finns alla varianter från 35-40 timmars arbetstid per vecka som heltidsarbetstid.

Det är också vanligt att man på många företag tillämpar sommartid. Detta innebär att arbetstiden under t.ex. maj-september är kortare än under vinterhalvåret. Det blir då en genomsnittlig arbetstid under året.

På vissa företag får den anställde arbeta litet längre tid under vinterhalvåret för att arbeta in arbetstidsförkortningen under sommarhalvåret.

Hur arbetsgivare förlägger arbetstiden får konsekvenser för beräkning av övertidsersättning. Om arbetstiden under sommaren är förkortad utan att arbetstidsförkortningen arbetats in, uppkommer övertid under sommaren när tjänstemannen fullgjort den dagliga arbetstid, som gäller under vinterhalvåret.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...