Rätt Lön 2021 – Erika Dahlgren

Arbetsträning

 

För att underlätta för en anställd som varit sjukskriven under en längre tid att komma tillbaka i arbete, kan arbetsträning vara en möjlighet. Under tiden arbetsträningen pågår kan Försäkringskassan betala ut rehabiliteringsersättning.

När en anställd varit sjukskriven under en längre tid ska Försäkringskassan först göra en bedömning av om den anställde kan återgå i arbete genom att vara sjukskriven på deltid. Om detta inte är möjligt kan arbetsträning vara en annan åtgärd.

Syftet med arbetsträning är att den anställde ska kunna gå tillbaka till sina arbetsuppgifter genom att träna på vissa arbetsuppgifter. Under arbetsträningen utför någon annan de arbetsuppgifter som den som arbetstränar inte kan klara av eller hinner med.

Om det inte är troligt att den anställde kommer att återfå sin arbetsförmåga ska inte arbetsträning påbörjas. I de fallen kan andra rehabiliteringsåtgärder användas så att den anställde kan återgå i arbete.

Arbetsprövning

För att bedöma vilken arbetsförmåga den anställde har eller kan uppnå kan Försäkringskassan som en utredningsåtgärd besluta om arbetsprövning. Arbetsprövning ska inte blandas ihop med arbetsträning. Under arbetsprövningen låter man den anställde testa olika arbetsställningar och arbetsmoment som visar den fysiska förmågan men också förmågan att koncentrera sig, minnas, lösa problem etc.

Arbetsprövning kan ske på den egna arbetsplatsen eller på någon annan anvisad arbetsplats. Arbetsprövningen följs av någon som kan redovisa resultatet skriftligt. Arbetsprövning kan pågå från ett par dagar till ett par veckor. Under tiden som utredningen pågår betalar Försäkringskassan sjukpenning.

Arbetsträning

Arbetsträning kan vara en del av andra rehabiliteringsåtgärder. Rehabiliteringsplanen ska vara anpassad till den anställdes förmåga och så småningom kan ökade krav ställas på den anställde. Andra åtgärder på arbetsplatsen kan också vidtas t.ex. ändring av arbetstiden, anskaffning av arbetshjälpmedel m.m. Under arbetsträningen betalar Försäkringskassan inte ut sjukpenning utan den anställde får ansöka om rehabiliteringsersättning från Försäkringskassan.

Arbetsträningen ska ske under minst 20 % av den anställdes normala arbetstid. Arbetar den anställde 40 timmar per vecka, ska arbetsträningen omfatta minst två timmar per dag fem dagar per vecka. Arbetsträning på den ordinarie arbetsplatsen bör högst omfatta tre månader. Om det istället handlar om ett nytt arbete hos den egna eller annan arbetsgivare ska hela rehabiliteringen vara avslutad inom ett år.

På Försäkringskassans hemsida finns en checklista för arbetsträning

Före arbetsträningen

 • Ta kontakt med Försäkringskassan som avgör om den anställde kan få rehabiliteringsersätting under arbetsträning.

 • Den anställde ska ha kommit överens med sin läkare om arbetsträning.

 • Diskutera syftet med arbetsträningen med den anställde och skriv ner det ni kommer överens om.

 • Informera andra på arbetsplatsen vad arbetsträningen innebär.

 • Arbetskamrater, arbetsledare och eventuella fackliga företrädare ska vara informerade.

 • Utse en kontakt- och stödperson till den som ska arbetsträna.

 • Undersök om det finns behov av att anpassa arbetsplatsen.

 • Om den anställde behöver ett arbetshjälpmedel finns det möjlighet att ansöka om bidrag till arbetshjälpmedel hos Försäkringskassan.

Under arbetsträningen

 • Boka in uppföljningssamtal och håll kontakten med den som arbetstränar.

 • Om så krävs gör förändringar i den uppgjorda planeringen.

 • Om det behövs ta kontakt med Försäkringskassan för stöd och hjälp.

Efter arbetsträningen

 • Boka in ett avslutande samtal med den anställde och bestäm hur ni ska gå vidare.

 • Rapportera resultatet av arbetsträningen till Försäkringskassan.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...