Innehåll

Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Asbest

I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2005:6 finns riktlinjer för hälsoundersökningar och medicinsk kontroll vid arbete med hälsofarliga ämnen och arbete på platser som kan vara farliga för arbetstagaren.