Innehåll

Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Auktoriserad lönekonsult

Under våren 2014 införde branschorganisationen Srf konsulterna möjligheten att auktorisera sig som lönekonsult och 3 år senare följde FAR efter och erbjuder samma möjlighet. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel på lönekonsultens yrkeskompetens.

För att bli kunna auktorisera sig som lönekonsult måste man kunna visa att man genomgått en relevant utbildning eller har inhämtat motsvarande kompetens genom många års yrkeserfarenhet. Hos både Srf konsulterna och FAR skickar man därför först in en ansökan för att visa detta och när den ansökan blivit godkänd kan man anmäla sig för att genomgå auktorisationsexamen.

De båda branschorganisationerna har, utöver godkänd ansökan och godkänt resultat på auktorisationsexamen, några ytterligare krav innan man får titeln auktoriserad lönekonsult. Kraven skiljer sig dock något åt och för mer information om de exakta kraven hänvisar jag till de båda branschorganisationernas hemsidor,www.srfkonsulterna.seochwww.far.se.

När man erhållit titeln auktoriserad lönekonsult krävs att man kontinuerligt vidareutbildar sig inom området för att titeln ska upprätthållas. Även på denna punkt skiljer sig de båda branschorganisationernas regler åt. FAR har även som krav att man som auktoriserad lönekonsult regelbundet ska genomgå kvalitetskontroll för att upprätthålla sin titel.