Rätt Lön 2021 – Erika Dahlgren

Avgångsbidrag, AGB

Avtal

När arbetsgivaren har tecknat avtal med ett fackförbund eller är medlem i ett arbetsgivarförbund ska han teckna arbetsmarknadsförsäkringar för sina anställda.

Även arbetsgivare som inte är avtalsbundna kan teckna arbetsmarknadsförsäkringar för sina anställda.

Svenskt Näringsliv - LO

Om arbetsgivaren är bunden av ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och LO, ett s.k. arbetaravtal är han tvungen att teckna de s.k. AFA-försäkringarna samt Avtalspension SAF-LO.

AGB, Avgångsbidrag

AGB är en försäkring som ingår i AFA-försäkringarna. Om en anställd måste sluta sin anställning på grund av arbetsbrist eller sjukdom kan han få avgångsbidrag från den här försäkringen. En av förutsättningarna för att en anställd ska kunna få avgångsbidrag är att han eller hon är 40 år fyllda, då han eller hon tvingas sluta sin anställning.

Avgångsbidrag betalas ut längst till dess att den anställde fyller 65 år.

Anmälan till AFA Försäkring görs av arbetsgivaren när det gäller arbetsbrist eller hälsoskäl. Anmälan kan också göras av den anställde själv. Blankett för anmälan finns hos AFA Försäkring.

Beskattning

Ersättning från AGB är skattepliktig. Utbetalare av ersättningen är FORA vilka gör preliminärskatteavdrag.