Rätt Lön 2021 – Erika Dahlgren

Avgångsvederlag

När en anställd måste sluta sin anställning på grund av skäl, som han inte själv rår över, kan det bli aktuellt att ett avgångsvederlag betalas ut. Det kan exempelvis vara fråga om att den anställde sägs upp på grund av att ett företags filial läggs ner eller säljs.

Avgångsvederlaget är oftast ett engångsbelopp och brukar bestå av ett antal månads- eller årslöner, utöver vanlig uppsägningslön under uppsägningstiden. Avgångsvederlaget kan också bestå av ett belopp som fördelas över flera år.

Inom socialförsäkringen betraktas inte avgångsvederlag som inkomst av eget arbete och är därför inte sjukpenninggrundande. Om en anställd får avgångsvederlag måste han eller hon inom tre månader efter att anställningen har upphört anmäla sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. Görs inte detta riskerar den anställde att inte få någon ersättning vid sjukdom eller föräldraledighet.

Chefer och företagsledning omfattas vanligen inte av de trygghetslagar som finns på arbetsmarknaden. När en sådan person tvingas sluta, är det vanligt att avgångsvederlag betalas ut. Överenskommelse om avgångsvederlag ska då finnas inskrivet i anställningsavtalet.

Vanligen är semesterersättning inräknad när avgångsvederlaget betalas ut som ett engångsbelopp. När avgångsvederlaget betalas ut över längre tid kan frågan om semesterersättning komma på tal. Det är därför viktigt att man vid avtalsskrivning och utbetalning tydligt klargör om semesterersättning ingår i beloppet eller inte.

Beskattning

För den anställde

Om avgångsvederlaget betalas ut under en längre tid, t.ex. 12 månader beräknas preliminärskatten efter den anställdes skattetabell. I de fall avgångsvederlaget betalas ut som ett engångsbelopp ska preliminärskatten beräknas enligt engångsskattetabell. Om avgångsvederlaget betalas ut året efter det att den anställde slutat sin anställning, ska arbetsgivaren dra 30 % preliminärskatt.

För arbetsgivaren

Avgångsvederlag är underlag för beräkning av arbetsgivaravgifter.

Kommentar

Vid utbetalning av avgångsvederlag gäller som vid all annan utbetalning, kontantprincipen. D.v.s. avgångsvederlaget ska redovisas på arbetsgivardeklaration den månad och det år den utbetalas.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...