Innehåll

Rätt Lön 2021 – Erika Dahlgren

Avräkningsperiod

 

Avräkningsperioden är den period som föregår löneperioden. Vid s.k. avvikelserapportering tas den frånvaro och de tillägg med, som skett under avräkningsperioden, på den fasta lönen i löneperioden.

Vid löneberedning för arbetare med timlön eller månadslön, betalas vanligen lön för arbetad tid i avräkningsperioden. Då är lönen inte för innevarande månad, utan lönen är för avräkningsperioden. Det här innebär att en nyanställd arbetare måste arbeta i en avräkningsmånad, innan lön betalas ut.

När en anställd slutar sin anställning och slutlön ska betalas ut är det mycket viktigt att man har full kontroll över löneperiod och avräkningsperiod.

Exempel

Vid löneberedning för en tjänsteman i februari månad betalas månadslön för innevarande månad, d.v.s. februari ut. På lönen i februari görs avdrag för frånvaro och tillägg för arbetad övertid m.m. under januari.

Vid löneberedning för en arbetare i februari månad betalas lön för arbetad tid samt reglering av frånvaro och tillägg för januari.

Löneperiod

Löneperioden är den period i vilken lönen betalas ut. Om löneutbetalning sker den 25 januari är löneperioden januari månad. För tjänstemän är det vanligast att månadslönen avser den period i vilken lönen betalas ut.

På avtalsområden för arbetare betalas vanligen lönen ut månaden efter att den intjänats. D.v.s. lön som betalas ut i februari har upparbetats i januari.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...