Innehåll

Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Återgång i arbete

Lag

I socialförsäkringsbalk (2010:110) finns bestämmelser om rehabilitering. Rehabiliteringen ska syfta till att återge en anställd som har varit sjuk eller skadad sin arbetsförmåga.