Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Barnpassning

 

Det blir allt vanligare att arbetsgivaren betalar för en vara eller tjänst och att den anställde blir förmånsbeskattad för värdet. Förutom det som är vanligast som bilar och telefoner kan också fri barnomsorg förekomma.

I större företag och speciellt i företag där de anställda arbetar på oregelbundna tider, förekommer det att arbetsgivaren har ett daghem i lokalerna. Daghemmet drivs i företagets regi och de anställda kan lämna sina barn under arbetstid. Det förekommer också att arbetsgivaren står för kostnaden av annan barnomsorg.

Värdet på förmånen är den kostnad som gäller på orten eller det som arbetsgivaren betalar för tjänsten.

Barnpassning inom regler för RUT

I regler för skatteavdrag för RUT-tjänster kan också skatteavdrag ges för kostnader i samband med barnpassning enligt följande:

  • Barnpassning i barnets bostad.

  • Barnvakt som lämnar och/eller hämtar barnet vid förskola, grundskola, fritidsaktiviteter eller annat.

  • Barnvakt som hjälper till med läxläsning eller annat skolarbete om detta utgör högst 10 procent av barnpassningen vid varje tillfälle.

  • Barnvakt som lagar enklare mat i samband med barnpass- ningen.

Skatteavdrag för andra typer av barnpassning medges inte. Detta berör följande:

  • Barnvakt som ska utföra arbeten som kräver specialkunskaper och som normalt inte utförs av hushållen själva, t.ex. anställda privatlärare eller tränare.

  • Arbete med arrangemang i samband med barnkalas eller liknande aktiviteter för barnet.

  • Transportkostnader i samband med hämtning eller lämning av barnet vid förskola, grundskola eller fritidsaktiviteter.

Beskattning

Värdet på förmån av barnpassning ökar den anställdes underlag för uträkning av preliminärskatt.

Preliminärskatten beräknas på hela underlaget, d.v.s. kontant lön plus värdet av förmånen, men dras från den kontanta bruttolönen. Förmånsvärdet brukar markeras med parentes eller asterisk (*) på den anställdes lönespecifikation för att förtydliga att det inte ingår i den kontanta bruttolönen.

Värdet på förmånen är också underlag för beräkning av arbetsgivaravgifter.