Innehåll

Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Bildskärmsarbete

Lag

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1998:5) ska alla anställda, som arbetar mer än en timme om dagen vid bildskärm, få genomgå en synundersökning på arbetsgivarens bekostnad.