Rätt Lön 2021 – Erika Dahlgren

Bruttolöneskuld

 

Tillägg eller avdrag på lönen före preliminärskatteavdrag kallas bruttolönetillägg eller bruttolöneavdrag. Sjukavdrag eller avdrag vid tjänstledighet är avdrag som görs från den anställdes bruttolön.

För månadsavlönade tjänstemän brukar avdrag för frånvaro göras på lönen månaden efter frånvaron. Det vill säga frånvaro i januari dras från lönen i februari. Om en anställd är frånvarande under en längre period, t.ex. frånvaro p.g.a. sjukdom, uppstår en skuld, s.k. bruttolöneskuld.

När man i förväg vet att den anställde kommer att vara frånvarande en längre tid, t.ex. studieledighet, sjukdom där läkarintyget visar en längre tids sjukskrivning, kan löneavdrag göras i förväg.

Exempel

Måns blir sjukskriven den 8 januari och läkarintyget visar att han kommer att vara sjukskriven t.o.m. 31 mars. Om avdragen görs enligt ovan skulle avdrag för frånvaroperioden i januari göras i februari och i mars för frånvaroperioden i februari. Görs avdragen på det här sättet uppstår en bruttolöneskuld, som finns när Måns börjar arbeta och han får arbeta en månad innan han får en full lön.

Måns arbetar åtta timmar måndag-fredag och har 19 800 kronor i månadslön. Avdragen för januari - april blir i detta fall:

bruttoloneskuld-01
bruttoloneskuld-02
bruttoloneskuld-03
bruttoloneskuld-04

Vi drar alltså Måns bruttolöneskuld som uppstått för sjukfrånvaron i mars på april månads lön och han får en hel månadslön först i maj.

Eftersom vi känner till att Måns kommer att vara sjuk en längre period kan vi göra löneavdrag för sjukfrånvaron redan på januari månads lön.

Måns löneutbetalningar skulle då se ut på det här sättet i stället:

bruttoloneskuld-05
bruttoloneskuld-06
bruttoloneskuld-07
bruttoloneskuld-08

Kommentar

Om vi på det här sättet gör löneavdrag för innevarande månad, d.v.s. frånvaro i januari dras på januari månads lön, uppstår ingen bruttolöneskuld utan den anställde kommer att få månadslön för den månad han börjar arbeta. Förutsättningen är naturligtvis att vi känner till hur lång frånvaron blir, genom ett läkarintyg eller en tjänstledighetsansökan.

Ibland kanske man inte kan göra hela frånvaroavdraget på en lön, men det är bra att göra så stort avdrag som går, på det sättet minskar den anställdes bruttolöneskuld.

Kom ihåg att göra en notering i den anställdes personregister om vilket avdrag som tillämpats från början. Om frånvaron blir lång är det lätt att glömma bort och eftersom man normalt gör löneavdrag i efterskott kan det lätt bli fel.

Sjuklön 10 % är avtalsenlig sjuklön och betalas normalt inte ut av arbetsgivare som inte är avtalsbundna.

Beskattning

För den anställde

Den bruttolön som uppstår är underlag för beräkning av preliminärskatt och ska redovisas som utbetald kontant lön i arbetsgivardeklarationen på individnivå.

För företaget

Den utbetalda bruttolönen är underlag för arbetsgivaravgifter.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...