Innehåll

Rätt Lön 2021 – Erika Dahlgren

Centrala skatteregistret, CSR

I Centrala skatteregistret (CSR) finns uppgifter om mottagares preliminärskatteuppgifter. För att få information om vilken skattetabell som preliminärskatt ska beräknas utifrån och om den anställde har jämkning av sitt skatteberäkningsunderlag, kan en förfrågan skickas till Centrala skatteregistret med hjälp av Skatteverkets e-tjänst Fråga om skatteavdrag (tidigare CSR-förfrågan). Detta görs normalt sett i slutet av varje år som en del av förberedelserna inför ett nytt år men kan göras närsomhelst under året. Förfrågan är kostnadsfri och de flesta lönesystem på marknaden har en funktion för att skapa en frågefil till Skatteverket och för att sedan ta emot och läsa in svarsfilen.

preliminärskatt