Rätt Lön 2021 – Erika Dahlgren

Deltidssjukskrivning

Lag

När en anställd blir sjuk ska arbetsgivaren betala sjuklön under den första delen av sjukperioden. Det här regleras i lag (1991:1047) om sjuklön. Efter sjuklöneperiodens slut betalar Försäkringskassan sjukpenning till den anställde.

Under den tid som arbetsgivaren betalar sjuklön till den anställde räknas sjukavdrag och sjuklön ut enligt gällande kollektivavtal.

Avtal

Vanligt bland månadsavlönade tjänstemän är att löneavdrag och sjuklön beräknas per arbetstimme enligt formeln

deltidssjukskrivning-01

Man kan välja att göra 100 % avdrag för varje timme den anställde är frånvarande och därefter betala ut 80 % sjuklön för alla timmar. För varje sjukperiod ska ett karensavdrag göras (tidigare karensdag).

Om en anställd är sjukskriven endast del av dag under sjuklöneperioden görs avdrag och betalas sjuklön endast för de timmar den anställde är frånvarande.

Exempel

Greta är tjänsteman och arbetar 8-17 med en timme rast måndag-fredag. Hennes månadslön är 19 200 kronor. Hon blir sjuk en måndag och blir därefter sjukskriven på 50 % under 14 dagar (tio arbetsdagar).

deltidssjukskrivning-02

När den period då arbetsgivaren betalar sjuklön är över börjar Försäkringskassan betala sjukpenning. Vid löneberedningen görs då avdrag per kalenderdag.

Om Greta fortsätter att vara sjuk på 50 % även efter sjuklöneperioden görs ett halvt kalenderdagsavdrag för resterande sjukperiod. Motsvarande gäller naturligtvis vid annan sjukskrivningsprocent.

Exempel

Greta blir sjuk ytterligare 21 kalenderdagar på halvtid.

deltidssjukskrivning-03

Sjuklön 10 % betalas endast av arbetsgivare som är avtalsbundna vid ett tjänstemannaavtal under dag 15-90, Till arbetare betalas motsvarande sjuklön ut från Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS i 360 dagar.

Bokföring

Utbetalning av sjuklön till en anställd debiteras konto 7081 Sjuklöner till kollektivanställda alternativt 7281 Sjuklöner till tjänstemän.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...