Rätt Lön 2021 – Erika Dahlgren

Dödsfall

 

Om en anställd avlider ska kontakt tas med dels Försäkringskassan och dels de försäkringsbolag som administrerar de s.k. arbetsmarknadsförsäkringarna.

Från Försäkringskassan kan lagstadgad efterlevandepension betalas ut och de efterlevande ansöker om detta hos Försäkringskassan.

Tjänstemän

Om den avlidne varit anställd som tjänsteman ska kontakt tas med Collectum som undersöker om ITP-förmåner kan betalas ut till efterlevande. Collectum får information om dödsfallet från folkbokföringen.

Anmälan kan behöva göras till annat försäkringsbolag om inte Tjänstegrupplivförsäkringen, TGL, administreras av Collectum.

Om dödsfallet beror på arbetsskada ska anmälan också göras till TFA. Om det inte gjorts tidigare, ska arbetsgivaren också anmäla arbetsskada till Försäkringskassan. Arbetsgivaren är alltid skyldig att göra den anmälan.

Arbetare

Om den avlidne varit anställd som arbetare kan förmåner från avtalspension SAF-LO betalas ut till de efterlevande. Anmälan om dödsfallet görs på särskild blankett ”Dödsfallsanmälan TGL” som sänds in till AFA. Arbetsgivaren bör informera de efterlevande om blanketten och också fylla i det anställningsintyg som ingår i blanketten. Blanketten kan hämtas påwww.afa.se.

Om dödsfallet orsakats av en arbetsskada ska också anmälan ske till TFA och Försäkringskassan. Detta ska göras av de efterlevande.

Kommentar

Efterlevande till den avlidne känner ofta inte till vilka försäkringar som funnits genom arbetet. Därför är det viktigt att den som handhar försäkringarna på företaget informerar och hjälper till med att ta fram nödvändiga blanketter.

Slutlön

Om en anställd avlider ska slutlönen betalas ut till dödsboet. Det är därför viktigt att adressaten på den sista lönespecifikationen ändras till ”XX:s dödsbo”. Görs inte detta kan det bli problem för de efterlevande att kvittera ut pengarna till dödsboet.

Arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgifter ska beräknas på de ersättningar som betalas ut till dödsboet efter en anställd. Det gäller de ersättningar som betalas ut samma år som den anställde avlidit.

Om ersättningar betalas ut till dödsboet året efter dödsfallet, t.ex. eftersläpande bonus, provisioner eller retroaktiva löner, ska dessa behandlas som övriga arbetsersättningar till juridisk person. Detta innebär att arbetsgivaravgifter inte ska betalas.

Skyldighet att göra skatteavdrag gäller dock för alla ersättningar som betalas ut till dödsboet efter den avlidne.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...