Innehåll

Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Dykeriarbete

Lag

I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 finns riktlinjer för hälsoundersökningar och medicinska kontroller vid arbete med hälsofarliga ämnen och arbete på platser som kan vara farliga för den anställde.