Innehåll

Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Ekonomisk arbetsgivare

Från och med den 1 januari 2021 tillämpas begreppet ekonomisk arbetsgivare i Sverige. Begreppet är tillämpligt när utomlands bosatta personer hyrs ut av ett utländskt företag för att tillfälligt arbeta i Sverige.

Tidigare kunde man använda sig av den så kallade 183-dagarsregeln som möjliggör för en utländsk person att arbeta i Sverige i upp till 183 dagar under ett år utan att bli skattskyldig i Sverige.

Med det nya begreppet tittar man på vilket företag som arbetstagaren utför arbete åt, den så kallade uppdragsgivaren eller ekonomiska arbetsgivaren. Om uppdragsgivaren inte är det företag som betalar ut lönen (formell arbetsgivare) blir det nya begreppet tillämpligt och innebär arbetstagaren blir skattskyldig i Sverige. Den formella arbetsgivaren omfattas därmed av samma regler som svenska arbetsgivare när det gäller att göra skatteavdrag och månatligen redovisa detta i arbetsgivardeklaration på individnivå. Den formella arbetsgivaren, det vill säga det utländska företaget, måste därför registrera sig som arbetsgivare i Sverige. Det utländska företaget måste också registrera sig för F-skatt och med detta följer krav på viss redovisning.

Personer som arbetar i Sverige högst 15 dagar i följd eller totalt sett maximalt 45 dagar under ett kalenderår är undantagna från den nya regeln. Detta för att möjliggöra exempelvis deltagande i konferenser, utbildningar, projekt och så vidare.