Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

E-legitimation

 

En e-legitimation är en elektronisk motsvarighet till annan legitimation t.ex. id-kort eller körkort. Den som har en e-legitimation kan legitimera sig och skriva under t.ex. sin inkomstdeklaration.

E-legitimation är det namn som används för en elektronisk id-handling.

Legitimationen kan läggas på kort där uppgifter som behövs för att identifiera en person elektroniskt finns lagrat i ett chip.

När e-legitimationen finns lagrad på hårddisk måste den aktuella datorna användas.

Ansökan om e-legitimation görs hos den egna banken.

Mobilt BankID

Mobilt BankID är en e-legitimation för smarttelefoner och surfplattor. Med Mobilt BankID kan man legitimera sig och göra elektroniska underskrifter.

Mobilt BankID kan användas i de flesta moderna mobiltelefoner och surfplattor förutsatt att de har tillgång till internet.

För att kunna använda Mobilt BankID måste man installera BankID:s säkerhetsapp samt hämta Mobilt BankID via sin internetbank. Det går sedan att använda Mobilt BankID både när man surfar från telefonen/surfplattan eller när man vill nå e-tjänsten från en dator.

Med mobilt BankID kan man utföra samma tjänster som med en e-legitimation på kort eller fil. T.ex. som arbetsgivare skriva under arbetsgivardeklarationer eller se händelser på skattekontot.

En anställd kan använda sin e-legitimation eller sitt mobila Bank-ID till bl a följande:

  • Begära tillfällig föräldrapenning för vård av barn och »10-dagar«.

  • Begära föräldrapenning.

  • Planera uttag av föräldrapenning.

  • Ansöka om allmän ålderspension.

  • Beräkna pensionen.

  • Skriva under inkomstdeklarationen.

Kommentar

Samma e-legitimation används till olika tjänster på internet. Många myndigheter och företag har elektroniska tjänster. Allt fler tjänster skapas efterhand.