Innehåll

Rätt Lön 2021 – Erika Dahlgren

Fast anställning

Lag

I lag (1982:80) om anställningsskydd finns regler för hur en arbetsgivare får teckna avtal om anställning.

Huvudregeln är att anställning gäller tills vidare. Tidigare talade man om begreppet fast anställning, vilket är samma sak som tillsvidareanställning. Om arbetsgivaren och den anställde inte kommer överens om någonting annat, är det anställning tills vidare som gäller. Ett sådant avtal gäller till dess att den anställde själv säger upp sig eller att arbetsgivaren säger upp den anställde.

Den anställde behöver inte ange något skäl för sin uppsägning, däremot måste arbetsgivaren åberopa saklig grund för sin uppsägning. Vad som anses vara saklig grund framgår av lagen om anställningsskydd, som exempel kan nämnas arbetsbrist.

Avtal

Lönesättning under tillsvidareanställning är beroende av vilket kollektivavtal arbetsgivaren är bunden av, eller vad som överenskommits i anställningsavtal.

I avtal på LO-sidan är det fortfarande vanligt med timlön även för en tillsvidareanställd, medan man inom tjänstemannasektorn så gott som uteslutande använder sig av månadslön.

Anställning tills vidare är alltså huvudregel, men ibland kan arbetsgivaren i stället teckna avtal om visstidsanställning, för viss tid eller för visst arbete.

Kommentar

Vid alla typer av anställningar, tillsvidare eller tidsbegränsade, ska anställningsvillkoren skriftligen bekräftas till den anställde, senast inom en månad efter det att avtalet har träffats. Det finns inget krav på särskilda anställningsavtal, men ett sådant är att rekommendera då det är viktigt att alla villkor finns med i avtalet.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...