Rätt Lön 2021 – Erika Dahlgren

Ferielön

Många arbetsgivare erbjuder skolungdomar och studerande feriearbete under skolloven.

Lag

Om arbetsgivaren anställer skolungdomar, som är minderåriga, finns det bestämmelser om hur dessa får arbeta. Den som inte fyllt 18 år är minderårig.

Minderåriga ska skyddas i arbetslivet för att inte drabbas av olycksfall, belastningsskador, överansträngning m.m. Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2012:3 gäller allt arbete som minderåriga utför som anställda, i familjeföretag, som egen företagare och i utbildning.

Det finns inga speciella lagregler för hur skolungdom och studerande ska avlönas under sitt feriearbete. Anställs skolungdom hos en arbetsgivare som är kollektivavtalsbunden kan vissa minimilöner framgå av avtalet, bland annat beroende på ålder och erfarenhet.

Beskattning

För den anställde

Lön som betalas ut till skolungdom och studerande är kontant bruttolön och är underlag för beräkning av preliminärskatt.

För skolungdom som endast arbetar under några veckor på sommaren kan dock befrielse från skatteavdrag bli aktuellt. Beräknas lönen under 2021 inte bli högre än 20 134 kronor kan lönen betalas ut utan avdrag för preliminärskatt. Den anställde ska dock lämna en ifylld blankett för befrielse från skatteavdrag där den anställde intygar att han inte kommer att tjäna mer än det angivna beloppet.

För arbetsgivaren

Kontant bruttolön till skolungdom och studerande är underlag för beräkning av arbetsgivaravgifter när lönen överstiger 1 000 kronor under året.

Kommentar

Om den ferieanställde tjänar mer än det skattefria ovan angivna beloppet, ska preliminärskatt enligt tabell beräknas på hela den sista löneutbetalning, som innebär att beloppet för skattebefrielse överskrids. Om man som löneadministratör har den minsta möjlighet att bevaka beloppsgränsen, kan man säga till den anställde att söka jämkning hos Skatteverket. Det är ju inte troligt att skolungdom kommer att få betala full tabellskatt. Visserligen får dom tillbaka pengarna året efter, men det är nog inte så mycket tröst när man sommarjobbar.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...