Innehåll

Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Firmabil

När en anställd disponerar en bil som arbetsgivaren äger uppstår i normalfallet en bilförmån.

Se även

bilförmån