Innehåll

Enligt tjänstledighetsförordning (1984:111) § 7 ” bör arbetsgivaren bevilja tjänstledighet för anställning utomlands inom offentlig eller privat biståndsverksamhet”.