Rätt Lön 2021 – Erika Dahlgren

Förmåner

I normalfallet får en anställd ersättning för sitt arbete i form av kontant lön. Det kan dock vara förmånligt för den anställde och för arbetsgivaren att ge ersättning i form av en naturaförmån. Principen är att alla naturaförmåner är skattepliktiga och ska värderas till marknadsvärde.

Från den regeln finns vissa undantag, t.ex. skattefri motion och friskvård. Vissa förmåner värderas heller inte till marknadsvärde utan värderas enligt Skatteverkets uträknade schabloner, t.ex. bilförmån och kostförmån.

Marknadsvärdet är det pris man skulle betalat på orten för varan eller tjänsten.

Många gånger kan det vara svårt att avgöra om förmånen är skattefri eller skattepliktig. Vid osäkerhet bör man kontakta Skatteverket för besked.

Bokföring

Arbetsgivarens utgifter för förmåner debiteras aktuellt konto i kontogrupp 7380 Kostnader för förmåner till anställda.

Beskattning

Värdet på förmånen ökar den anställdes underlag för uträkning av preliminärskatt.

Exempel

Kalle har en skattepliktig förmån i form av en tjänstebil. Bilen har ett förmånsvärde på 3 600 kronor. Kontant bruttolön varje månad är 24 500 kronor.

Kalles löneberäkning blir:

formaner-01

Preliminärskatten beräknas på hela underlaget, d.v.s. kontant lön plus bilförmån, men dras från den kontanta bruttolönen. Förmånsvärdet brukar markeras med parentes eller asterisk (*) på den anställdes lönespecifikation för att förtydliga att det inte ingår i den kontanta bruttolönen.

Värdet på förmånen är också underlag för beräkning av arbetsgivaravgifter.