Innehåll

Lag

Om företaget följer semesterlag (1977:480) eller kollektivavtalens regler om intjänandeår och semesterår, får en nyanställd inte någon betald semester under det första anställningsåret. För att ge den anställde möjlighet till en tids betald ledighet tillämpar många företag s.k. förskottssemester. Detta innebär att den anställde får behålla sin månadslön även under semestern det första anställningsåret.

Man avgör på företaget om, och i så fall hur många, semesterdagar som ska utges i förskott. Man behöver alltså inte ge hela semesterrätten utan kan begränsa antalet semesterdagar i förskott.

Värdet på den semester som utges i förskott utgör en skuld som den anställde har till företaget. Om anställningen upphör inom fem år, är den anställde återbetalningsskyldig för förskottssemesterskulden.

Avtal

I avtalen är man mer generös med att räkna längden på anställningstiden. Här räknar man fem år från anställningens början, medan man i lagen räknar fem år från det att den första förskottssemestern togs ut.

Exempel

Joakim börjar sin anställning den 1 maj. I juli får han 15 dagar semester, som egentligen är obetald, och får behålla sin månadslön under ledigheten. Han har 23 800 kronor i månadslön.

Värdet på semesterdagen är det värde man anger semesterlönen i den betalda semestern, 4,6 %. I det här fallet blir det totala värdet på förskottssemestern:

23 800 × 4,6 % = 1 094,80 × 15 = 16 422

Vid förskottsutbetalning av semester brukar inte semestertillägget betalas ut. Detta för att begränsa skuldens storlek.

Enligt såväl semesterlag som avtal får inte förskottssemestern dras från annat än intjänad semesterersättning. Man bör därför skriva ett avtal med den anställde före uttaget av förskottssemestern. Avtalet kan lyda så här:

forskottssemester-01

Om den anställde blir uppsagd på grund av arbetsbrist ellerslutar på grund av sjukdom, behöver han inte betala tillbaka skulden. Om företaget däremot går i konkurs, vilket i sig också är en arbetsbristsituation, är den anställde återbetalningsskyldig för förskottssemesterskulden.

Kommentar

Förskottssemester betalas endast ut under de två första anställningsåren för de dagar som är obetalda. Det betyder att förskottssemesterdagar inte går att spara till kommande år. Lagen anger att endast intjänade, betalda semesterdagar som överstiger 20 går att spara i högst fem år.