Rätt Lön 2021 – Erika Dahlgren

Förslagsbelöningar

 

Kontanta pengar

Många företag utlyser tävlingar om bästa förslag till förbättringar eller effektiviseringar. Belöningen för ett bra förslag kan då vara kontanta pengar. I de fallen är belöningen att betrakta som kontant bruttolön och ska vara underlag för beräkning av preliminärskatt och arbetsgivaravgifter.

Varor eller tjänster

Belöningen för förslaget kan också bestå i något annat än kontanta pengar, t.ex. böcker, resor eller tjänster. Belöningen ska då värderas till marknadsvärde. Marknadsvärdet är det pris man kan köpa varan eller tjänsten på orten. Värdet på belöningen blir då en skattepliktig förmån, som ska ingå i underlaget för beräkning av preliminärskatt och arbetsgivaravgifter.

Beskattning

Värdet på förmånen ökar den anställdes underlag för uträkning av preliminärskatt.

Exempel

Sven har lämnat ett förslag till förbättring som belönats med en resa vars marknadsvärde är 3 300 kronor.

Svens löneberäkning blir:

forslagsbeloningar-01

Preliminärskatten beräknas på hela underlaget, d.v.s. kontant lön plus reseförmån, men dras från den kontanta bruttolönen. Förmånsvärdet brukar markeras med parentes eller asterisk (*) på den anställdes lönespecifikation för att förtydliga att det inte ingår i den kontanta bruttolönen.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...