Rätt Lön 2021 – Erika Dahlgren

Frequent flyer-rabatter

Många flygbolag och hotellkedjor ger rabatt till sina trogna kunder, s.k. frequent flyer-rabatter. Arbetsgivaren står för kostnaden när det gäller en tjänsteresa men rabatten gottskrivs den anställde. Rabatten kan avse fria övernattningar, fria resor, rabatt på måltider, fri resa för medföljande m.m.

I de fall rabatten utnyttjas privat, d.v.s. den anställde gör en semesterresa tillsammans med familjen och utnyttjar rabatten, uppkommer en skattepliktig förmån. Förmånen ska värderas till marknadsvärde. D.v.s. till det pris man kan köpa resan eller övernattningen på orten.

Den anställde är skyldig att lämna uppgift om omfattningen av utnyttjad rabatt till arbetsgivaren senast en månad efter det att förmånen utnyttjats.

Beskattning

För den anställde

Värdet på förmånen läggs till den anställdes kontanta bruttolön och ökar underlaget för beräkning av preliminärskatt.

För företaget

Förmånsvärdet är underlag för beräkning av arbetsgivaravgifter och värdet ska också redovisas på arbetsgivardeklarationen på individnivå som övrig förmån.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...