Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Fruktkorg

Lag

Enklare förmåner av mindre värde kan undantas från huvudregeln att allt som arbetsgivaren tillhandahåller är skattepliktig förmån. Man brukar benämna de här förmånerna, personalvårdsförmåner. Av namnet förstås att de främst är till för att höja trivseln på arbetsplatsen. Regler för personalvårdsförmåner finns i inkomstskattelag (1999:1229).

För att personalvårdsförmånen ska vara skattefri förutsätts att erbjudandet riktar sig till hela personalen på företaget. Förmånen ska heller inte kunna bytas mot kontanter.

Förmånen får heller inte vara ersättning för utfört arbete. I de fallen blir det en skattepliktig förmån som ska ingå i beräkningsunderlaget för preliminärskatt och arbetsgivaravgifter.

Många företag abonnerar på fruktkorgar. Fruktkorgen levereras sedan vid överenskomna tider, en eller flera gånger per vecka. För att fruktkorgen ska vara en skattefri personalvårdsförmån måste den erbjudas alla anställda på företaget. Man får inte ställa in fruktkorgen till en utvald personalkategori. Fruktkorgen blir då en skattepliktig förmån för dessa anställda.

Det är vanligt att anställda som arbetar övertid får enklare förtäring, en smörgås och dricka av något slag, efter att ha arbetat en viss tid. Den här typen av måltid är i de här fallen skattefri och betraktas som skattefri personalvårdsförmån. Bjuder däremot arbetsgivaren på en komplett måltid uppstår en skattepliktig kostförmån.

Bokföring

Fruktkorgen är en skattefri förmån för den anställde. Arbetsgivarens utgift för fruktkorgen debiteras konto 7699 Övriga personalkostnader.

Beskattning

En skattefri förmån ska naturligtvis inte vara underlag för beräkning av preliminärskatt eller arbetsgivaravgifter.