Innehåll

Rätt Lön 2021 – Erika Dahlgren

Fruktkorg

Lag

Enklare förmåner av mindre värde kan undantas från huvudregeln att allt som arbetsgivaren tillhandahåller är skattepliktig förmån. Man brukar benämna de här förmånerna, personalvårdsförmåner. Av namnet förstås att de främst är till för att höja trivseln på arbetsplatsen. Regler för personalvårdsförmåner finns i inkomstskattelag (1999:1229).

För att personalvårdsförmånen ska vara skattefri förutsätts att erbjudandet riktar sig till hela personalen på företaget. Förmånen ska heller inte kunna bytas mot kontanter.

Förmånen får heller inte vara ersättning för utfört arbete. I de fallen blir det en skattepliktig förmån som ska ingå i beräkningsunderlaget för preliminärskatt och arbetsgivaravgifter.

Många företag abonnerar på fruktkorgar. Fruktkorgen levereras sedan vid överenskomna tider, en eller flera gånger per vecka. För att fruktkorgen ska vara en skattefri personalvårdsförmån måste den erbjudas alla anställda på företaget. Man får inte ställa in fruktkorgen till en utvald personalkategori. Fruktkorgen blir då en skattepliktig förmån för dessa anställda.

Det är vanligt att anställda som arbetar övertid får enklare förtäring, en smörgås och dricka av något slag, efter att ha arbetat en viss tid. Den här typen av måltid är i de här fallen skattefri och betraktas som skattefri personalvårdsförmån. Bjuder däremot arbetsgivaren på en komplett måltid uppstår en skattepliktig kostförmån.

Bokföring

Fruktkorgen är en skattefri förmån för den anställde. Arbetsgivarens utgift för fruktkorgen debiteras konto 7699 Övriga personalkostnader.

Beskattning

En skattefri förmån ska naturligtvis inte vara underlag för beräkning av preliminärskatt eller arbetsgivaravgifter.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...