Innehåll

Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Funktionsnedsättning

En arbetsgivare som har en anställd eller anställer någon som har en funktionsnedsättning, kan få bidrag från Försäkringskassan för arbetshjälpmedel.

De som arbetsgivaren kan söka bidrag för är:

  • De som har en funktionsnedsättning som gör det svårt att klara arbetet.

  • De som har drabbats av en långvarig sjukdom.

  • De som deltar i rehabilitering.

  • De som behöver hjälp för att kunna återgå i arbete.

Bidraget ska användas till att anpassa arbetsplatsen till den anställdes behov. Arbetsgivaren kan inte få bidrag för sådan utrustning som normalt behövs i verksamheten.

Ansökan ska lämnas till Försäkringskassan före inköp eller ombyggnad. Till ansökan kan också bifogas intyg från företagshälsovård eller andra som har varit behjälpliga vid en arbetsplatsutredning, t.ex. skyddsombud eller sjukgymnast.

Blankett för ansökan kan hämtas på Försäkringskassans hemsidawww.forsakringskassan.se

En arbetsgivare som anställer någon som har en funktionsnedsättning kan få ekonomisk kompensation genom lönebidrag.