Innehåll

Rätt Lön 2021 – Erika Dahlgren

Funktionsnedsättning

En arbetsgivare som har en anställd eller anställer någon som har en funktionsnedsättning, kan få bidrag från Försäkringskassan för arbetshjälpmedel.

De som arbetsgivaren kan söka bidrag för är:

  • De som har en funktionsnedsättning som gör det svårt att klara arbetet.

  • De som har drabbats av en långvarig sjukdom.

  • De som deltar i rehabilitering.

  • De som behöver hjälp för att kunna återgå i arbete.

Bidraget ska användas till att anpassa arbetsplatsen till den anställdes behov. Arbetsgivaren kan inte få bidrag för sådan utrustning som normalt behövs i verksamheten.

Ansökan ska lämnas till Försäkringskassan före inköp eller ombyggnad. Till ansökan kan också bifogas intyg från företagshälsovård eller andra som har varit behjälpliga vid en arbetsplatsutredning, t.ex. skyddsombud eller sjukgymnast.

Blankett för ansökan kan hämtas på Försäkringskassans hemsidawww.forsakringskassan.se

En arbetsgivare som anställer någon som har en funktionsnedsättning kan få ekonomisk kompensation genom lönebidrag.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...