Innehåll

Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Garage

Parkeringsplats som arbetsgivaren betalar och den anställde disponerar till sin privata bil är som huvudregel en skattepliktig förmån.