Innehåll

Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Gåvor till ideella organisationer

Avdragsrätten för gåvor till ideella organisationer borttagen 1 januari 2016.