Innehåll

Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Högsta förvaltningsdomstolen

Regeringsrätten heter idag Högsta förvaltningsdomstolen och är högsta allmänna förvaltningsdomstol. Högsta förvaltningsdomstolen prövar mål som överklagats från kammarrätterna.

Alla mål tas inte upp i Högsta förvaltningsdomstolen. Endast sådana där Högsta förvaltningsdomstolen ger prövningstillstånd d.v.s. i huvudsak sådana mål som efter Högsta förvaltningsdomstolen dom kan skapa prejudikat. Detta betyder att kammarrätterna i de flesta fall är högsta instans. De vanligast förekommande målen hos Högsta förvaltningsdomstolen är bl.a. mål om skatter, socialvårdsmål och mål om studiemedel.

Högsta förvaltningsdomstolens ledamöter kallas Justitieråd. Högsta förvaltningsdomstolen ska bestå av sexton Justitieråd eller det högre antal som behövs. Justitieråden utnämns av regeringen och är kvar i tjänst till dess de går i pension. De flesta Justitieråden har tidigare tjänstgjort i andra domstolar eller haft offentliga uppdrag av olika slag. Man strävar efter att regeringsråden ska ha olika yrkes- och livserfarenheter.