Innehåll

Rätt Lön 2021 – Erika Dahlgren

Högsta förvaltningsdomstolen

Regeringsrätten heter idag Högsta förvaltningsdomstolen och är högsta allmänna förvaltningsdomstol. Högsta förvaltningsdomstolen prövar mål som överklagats från kammarrätterna.

Alla mål tas inte upp i Högsta förvaltningsdomstolen. Endast sådana där Högsta förvaltningsdomstolen ger prövningstillstånd d.v.s. i huvudsak sådana mål som efter Högsta förvaltningsdomstolen dom kan skapa prejudikat. Detta betyder att kammarrätterna i de flesta fall är högsta instans. De vanligast förekommande målen hos Högsta förvaltningsdomstolen är bl.a. mål om skatter, socialvårdsmål och mål om studiemedel.

Högsta förvaltningsdomstolens ledamöter kallas Justitieråd. Högsta förvaltningsdomstolen ska bestå av sexton Justitieråd eller det högre antal som behövs. Justitieråden utnämns av regeringen och är kvar i tjänst till dess de går i pension. De flesta Justitieråden har tidigare tjänstgjort i andra domstolar eller haft offentliga uppdrag av olika slag. Man strävar efter att regeringsråden ska ha olika yrkes- och livserfarenheter.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...