Innehåll

Rätt Lön 2021 – Erika Dahlgren

Idrottsförening

På många företag skapas olika gemensamma aktiviteter. Exempel på sådana kan vara konstföreningar, idrottsföreningar m.fl.

En idrottsförening startas av de anställda. En styrelse eller liknande utses och man beslutar om en viss medlemsavgift. I föreningen kan sedan olika aktiviteter förekomma, t.ex. korpfotboll eller besök på idrottsevenemang. Det kan också vara så att idrottsföreningen arrangerar företagets julfest med ekonomiskt bidrag av företaget.

Företaget har egentligen ingen del i en sådan här förening och de anställda kan inte kräva några speciella aktiviteter från företagets sida. Företaget kanske upplåter en lokal för idrottsföreningens möten och hjälper till med uppbörd av medlemsavgift. Det är vanligt att avgiften betalas via löneavdrag.

Löneavdraget ska ske från den anställdes nettolön, d.v.s. lönen efter skatt. Avgiften förmedlas sedan till idrottsföreningens post- eller bankgiro. Företaget och idrottsföreningen kommer sedan överens om tidpunkt för överföring av avgifterna. Det kan ske varje månad, kvartal eller vid annan tidpunkt.

Kommentar

Det kanske inte är någon stor administration att dra avgifterna till idrottsföreningen från nettolönen, men några saker bör man tänka på. Det är viktigt att komma överens om hur avgiften ska hanteras vid sjukdom, föräldraledighet eller annan ledighet, t.ex. att avgiften ackumuleras som en nettolöneskuld som betalas tillbaka när den anställde återgår i arbete. Medlemskapet bör bekräftas skriftligt med angivande av uppsägningstid, så att inte medlemskapet kan avslutas från den ena dagen till den andra.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...