Innehåll

Arbetsgivaren ska betala ut lön för utfört arbete till den anställde på överenskommen dag.

Löneutbetalningsdagen kan variera mellan olika företag och olika avtalsområden. Normalt ska lönen vara tillgänglig för den anställde senast tre bankdagar för den sista dagen i månaden.

Om arbetsgivaren inte betalar ut lönen på överenskommen dag har den anställde rätt att lämna sin anställning utan att iaktta uppsägningstid.

Arbetsgivaren får inte som en stridsåtgärd låta bli att betala ut lön eller annan ersättning för utfört arbete, som har förfallit till betalning. Detsamma gäller om den anställde deltar i en strejk eller annan stridsåtgärd. Skulle arbetsgivaren innehålla lönen anses det enligt medbestämmandelagen som en olovlig stridsåtgärd.

Om arbetsgivaren har en fordran på den anställde som ska kvittas i lön och anställningen upphör utan föregående uppsägningstid, kan arbetsgivaren innehålla lönen till dess att besked om förbehållsbelopp kommit från Kronofogden.