Innehåll

Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Intjänandeår - semesterår

Enligt semesterlagen tjänar en anställd in semesterlön under intjänandeåret 1 april - 31 mars. Semesterlönen kan sedan betalas ut under semesterledigheten året därefter.