Rätt Lön 2021 – Erika Dahlgren

Introduktionsjobb

 

Om en arbetsgivare anställer en person som varit utanför arbetsmarknaden en längre tid eller är ny i Sverige, kan ekonomisk ersättning utbetalas. Syftet med ersättningen är att göra det lättare för den arbetssökande att komma in på arbetsmarknaden. Stödet kallas för introduktionsjobb.

Vilka krav finns det på arbetsgivaren?

 • Arbetsgivaren ska vara registrerad i Skatteverkets arbetsgivarregister.

 • Arbetsgivaren får inte ha näringsförbud eller skatteskulder som lämnats till Kronofogden.

 • Arbetsgivaren får inte ha betydande betalningsanmärkningar.

 • Arbetsgivaren måste intyga att lön och andra förmåner lämnas enligt kollektivavtal eller är likvärdigt med kollektivavtal i branschen.

 • Arbetsgivaren måste ha ett kollektivavtal eller ha tecknat ett försäkringspaket som är likvärdigt med kollektivavtalade försäkringar i branschen.

 • Arbetsgivaren får inte ha sagt upp anställda på grund av arbetsbrist mindre än tolv månader före den aktuella anställningen.

 • Arbetsgivaren ska göra löneutbetalningar elektroniskt till arbetstagarens konto under hela stödperioden.

 • Arbetsgivaren ska omgående anmäla förändringar som kan påverka rätten till stöd eller stödets storlek till Arbetsförmedlingen.

För vem kan ersättning utgå?

Ersättning kan utbetalas om arbetsgivaren anställer en person som är arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen och som uppfyller något av följande:

 • Deltar i jobb- och utvecklingsgarantin

 • Deltar i jobbgaranti för ungdomar sedan minst 200 dagar

 • Är nyanländ, har fyllt 20 år och deltar i etableringsprogrammet eller ha en pågående etableringsplan alternativt ha varit anvisad till etableringsprogrammet någon gång under de senaste 12 månaderna, eller ha avslutat etableringsplanen under de senaste 12 månaderna

 • Är nyanländ, har fyllt 20 år och inom de senaste 36 månaderna ha fått uppehållstillstånd eller uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EU/EES-medborgare.

Ersättningens storlek

Ersättningen gäller för tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar på hel- eller deltid. Ersättning utgår med 80 procent av lönekostnaden, det vill säga bruttolön, sjuklön, semesterlön och arbetsgivaravgifter, upp till maximalt 20 000 kronor brutto per månad vid heltidsarbete. På lön som överstiger 20 000 kronor utgår inget stöd och stödet minskas proportionellt vid deltid.

Ytterligare 2 000 kronor per månad kan betalas ut om den anställde behöver handledning. Handledarbidraget kan betalas ut under de sex första månaderna av anställningen och även detta bidrag minskar proportionellt vid deltid.

Hur lång tid betalas ersättningen ut?

Ersättning betalas ut i 12 månader med möjlighet till förlängning upp till maximalt 24 månader om Arbetsförmedlingen bedömer att den anställde behöver det för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

Från 1 maj 2020 och året ut förlängs maxtiden tillfälligt med ytterligare 12 månader till maximalt 36 månader.

Ersättning och försäkringar till den anställde

Arbetsgivaren ska ge den anställde lön och andra anställningsförmåner enligt kollektivavtalet i branschen. Om arbetsgivaren inte har något kollektivavtal ska den anställde ändå ha lön och förmåner som är likvärdiga med kollektivavtalet. Det innebär också att arbetsgivaren ska teckna försäkringar för den anställde.

Hur betalas ersättningen ut?

Ersättningen beräknas på de uppgifter som lämnas i arbetsgivardeklarationen. Arbetsgivaren behöver logga in på Arbetsförmedlingens webbtjänst Rekvirera och följa instruktionerna för att hantera ärendet. Därefter hämtar Arbetsförmedlingen uppgifterna som behövs direkt hos Skatteverket och ersättningen betalas genom en kreditering på skattekontot.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...